Akustická izolácia nachádza uplatnenie nielen v miestnostiach, kde sa očakáva izolácia, ako sú napríklad zvukové a hudobné skúšobne, ale aj v otvorených priestoroch, kde sa stretávate s nepríjemnou ozvenou. Zvukový komfort ovplyvňuje únavu každého z nás, ale predovšetkým ovplyvňuje schopnosť sústrediť sa.
Každý bloger, youtuber a tvorca videí vie, ako znie jeho nahrané video, ak si ho po nahratí pustí. Mozog prirodzene filtruje nežiaduce zvuky, a preto si spočiatku neuvedomujete ozvenu, ktorá vzniká pri nahrávaní. Najväčším úskalím sú veľké hladké povrchy, ktoré zaručene spôsobia, že miestnosť bude znieť ako nežiaduca zvuková kulisa. Hlavným zdrojom bývajú stropy, ale nie je potrebné obložiť celú miestnosť akustickou izoláciou. Vôbec nie. Jednoduché narušenie celistvosti miestnosti kusom akustickej izolácie má veľmi jasný zvukový účinok. Vyskúšajte si to.

Žiadna položka