Mikroskopy sú optické prístroje, ktoré sa používajú na pozorovanie malých objektov, ktoré sú príliš malé na to, aby sa dali vidieť voľným okom. Mikroskopy fungujú tak, že zameriavajú svetlo na objekt a zväčšujú jeho obraz, aby bol viditeľný ľudským okom. Existuje mnoho rôznych typov mikroskopov, ktoré sa líšia svojimi optickými vlastnosťami a spôsobom použitia. Najbežnejšie typy mikroskopov sú lupy, stereomikroskopy, zložené mikroskopy a elektrónové mikroskopy. Mikroskopy sa používajú v širokej škále aplikácií vo vedeckom a lekárskom výskume, pri školskom vyučovaní atď.