Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením sa k odberu newslettera alebo prezeraním našich webových stránok poskytujete spoločnosti Shop4u, s.r.o., Vladimíra Predmerského 14, Trenčín (zapísané v ORSR, Okresný sú Trenčín, oddiel sro, vložka č. 38659/R), IČO: 52 500 667 (ďalej "Správca osobných údajov" alebo "Správca") využívať vaše osobné údaje. Táto stránka vás informuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej GDPR), o informáciách ktoré o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom tieto informácie ďalej využívame. Ďalej informujeme aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Pri príjme objednávky pre uzatvorenie obchodné zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu napríklad e-mail, meno, priezvisko, telefón a adresu. V prípade financovania nákupu prostredníctvom splátok Hello bánk spracovávame údaj o cene, číslo preukazu totožnosti a ďalšie nevyhnutné údaje pre vybavenie financovania. Údaje využívame pre vybavenie objednávky z dôvodu plnenia zmluvy. Po splnení zmluvy udržiavame osobné údaje v našom oprávnenom záujme z dôvodu právnej ochrany pred budúcimi spory a vzhľadom k zákonnej záručnej lehote za akosť tovaru, premlčacej lehote a fungovania súdneho systému musíme spracovávať Vaše údaje z evidencie objednávok po dobu 6 rokov. Údaje evidencia objednávok využívame k plneniu našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu na základe zákonných archivačných povinností, najmä podľa daňových a účtovných predpisov po dobu 10 rokov.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave profilu. Samostatne bez väzby osobné údaje evidujeme emaily zo žiadosťami o zasielanie noviniek, informácií o firmware, zmene cien a skladových zásob (Strážny pes). Tieto samostatné údaje nemajú charakter osobných údajov v zmysle GDPR. Vedenie databázy používateľov je v našom oprávnenom záujme, kedy vám databázy ako zákazníkovi umožňuje viesť a spravovať svoj profil v rámci registrácie na webových stránkach, ktorú využívame pre účely identifikácie osôb pri rokovaní so zákazníckym centrom, pri vybavovaní reklamácií, objednávok a zabezpečenie prepravy ako plnenia našej zmluvy. Dáta pre zaistenie prepravy odovzdávame prepravným spoločnostiam prostredníctvom ich informačných systémov.

Pre poskytnutie technickej podpory pri využívaní našich webových stránok, ukladáme technické údaje o zariadení a prostriedkoch ktoré k prístupu na náš web využívate. Tieto dáta používame iba na štatistické účely.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky oehling.cz o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavenie vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. Napr. Aké odkazy na našich webových stránkach návštevou a ktoré tovar je vám zobrazené. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu používateľovi, tj. Konkrétnej osobe.

Pristupujete chcete na naše webové stránky z mobilného telefónu či podobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie atď.)

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Čo je súbor cookie?

Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie.
Na čo sa cookies používajú?

Cookies slúži k niekoľkým účely. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technická cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. Aby ste si mohli vytvoriť používateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technická cookies. Bez nich by náš internetový obchod vôbec nemohol vôbec fungovať. Tieto cookies sú aktívne vždy (ich spracovanie nemožno odmietnuť), pretože sú nevyhnutné k samotnému fungovanie webu.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. Nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaša heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu. Spracovanie týchto cookies možno odmietnuť, pozri nižšie pod nadpisom Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizujú. Po anonymizáciu sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizované podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral pod.) Spracovanie týchto cookies možno odmietnuť, pozri nižšie pod nadpisom Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať. </ P >

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantné. Pokiaľ chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).
Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou Súkromné ​​prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Pre odmietnutie spracovanie cookies (s výnimkou technických cookies) nám napíšte prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Odmietnutie spracovávanie funkčných a analytických cookies neznamená nemožnosť pristupovať na náš internetový obchod ani nevedie k odmietnutiu našich služieb. Odmietnutie spracovania funkčných a analytických cookies však môže viesť k tomu, že náš internetový obchod nebude fungovať úplne správne a niektoré funkcie môžu byť nedostupné. Celkové pohodlie pri prechádzaní nášho internetového obchodu tak môže byť narušená.

Komu dáta poskytujeme?

Vaše osobné údaje využívame výlučne pre naše interné potreby v rozsahu plnenia obchodnej zmluvy. Pri plnení služieb spojené s plnením uzatvorenej zmluvy využívame služby tretích strán s ktorými dochádza k výmene dát v nevyhnutne potrebnom rozsahu. S týmito tretími stranami, máme uzavretú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (PeckaDesign, sro) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúci marketingové služby.
Správca nemá / ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Bezpečné uchovávanie dát
Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete do nášho systému sú zaopatrené takým technickým zabezpečením a šifrovaním prenosu dát v rámci HTTPS protokolu aby bola zabezpečená ich bezpečnosť a mali k nej prístup len oprávnenej osoby, ktoré musia nevyhnutne s dátami nakladať pre spokojné vybavenie vašej objednávky a ďalšieho plnenia.

Prístup k osobným údajom osobami poskytujúcich zabezpečovanie dočasných údaje našich zákazníkov je umožnený len v nevyhnutnom rozsahu a obmedzenému počtu zamestnancov.

Vaše práva podľa GDPR

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO)

Poverenca pre ochranu osobných údajov Martina Grenčíka možno kontaktovať na emailovej adrese: martin.grencik@oehling.cz