Yan Bittman
Yan Bittman
Špecialista sekcie objektívov

"T-adaptéry, T2 adaptéry, T-Mount je názov pre najpoužívanejšie adaptéry na pripevnenie fotoaparátov s vymeniteľnými objektívmi k okulárom hvezdárskych teleskopov, pozorovacích teleskopov, mikroskopov a iných zariadení, kde je potrebné pripevniť fotoaparát. T adaptér vyvinula spoločnosť Tamron v 50. rokoch 20. storočia, aby umožnila univerzálne používanie svojich objektívov na telách fotoaparátov rôznych výrobcov. Prvé písmeno "T" znamená Tamron. T2 je metrický závit 42 mm so stúpaním 0,75 mm. Systém T-adaptérov sa zvyčajne skladá z dvoch vzájomne prepojených častí, ktoré sú upevnené skrutkou, takže kameru možno na pripojenom zariadení otáčať do požadovanej polohy."